Copyswede och elektronikbranschen har nått en överenskommelse

Upphovsrättsorganisationen Copyswede har slutit ett branschavtal med elektronikbranschen som reglerar hur det svenska systemet för privatkopieringsersättning ska regleras.

Branschavtalet innebär en rad förbättringar och tydliga regler, där parterna är eniga om bland annat nya ersättningsnivåer för produkter såsom datorer, surfplattor och mobiler, för mobiler från januari 2009 och för övriga produkter från september 2013. Detta gör att den skuld till kulturskaparna som uppstått nu kan betalas.

– Det är glädjande att ett avtal har kommit till stånd. Avtalet visar vägen för hur kulturskapare ska kunna få ersättning när deras arbete kopieras för privat bruk, i och med att den nya tekniken gör att publiken tar till sig och använder film, musik och tv via ny teknik och nya digitala tjänster, säger Christine Strindberg, vd för Teaterförbundets Rättighetsbolag och styrelsemedlem i Copyswede.

– Den ersättning som betalas för privatkopieringen är en liten avgift, men det får en stor betydelse för alla kulturskapare och upphovsrättsinnehavare, säger Christine Strindberg.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning med syftet att modernisera PKE-systemet, något som välkomnas av såväl elektronikbranschens aktörer som Copyswede. Överenskommelsen som offentliggjorts idag mellan Copyswede och Elektronikbranschen är tänkt att fungera tills ett nytt system är klart att implementeras.