Coronaviruset: Möte om förutsättningar för kulturskapare

Idag var Teaterförbundet för scen och film och andra företrädare för kulturskaparorganisationer kallat till ett möte med kulturministern, socialförsäkringsministern och arbetsmarknadsministern. Simon Norrthon, ordförande, och Mika Romanus, förbundsdirektör, deltog för Teaterförbundets räkning.

Under mötet diskuterades förutsättningarna för kulturskapare, då deras möjligheter att försörja sig har reducerats kraftigt i och med de restriktioner som har varit nödvändiga att införa för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Många har i ett slag förlorat sina inkomster i och med inställda föreställningar eller inspelningar.

– Vi hade ett bra samtal med ministrarna där vi redogjorde för hur konsekvenserna av Coronaviruset slår mot våra medlemmar och branschen i stort. I synnerhet frilansare och egenföretagare drabbas extra hårt. Vi uppskattar att regeringen snabbt och tydligt tar in våra perspektiv och förväntar oss riktade insatser, säger Simon Norrthon, ordförande, Teaterförbundet för scen och film.