Dansalliansen anställer 31 nya dansare

Dansalliansen erbjuder en anställningsform som ger frilansande dansare en social och ekonomisk grundtrygghet under ett yrkesliv präglat av tidsbegränsade engagemang.

I verksamheten ingår att stödja dansarnas utveckling och rörlighet, vilket sker genom kompetensutveckling, karriärutveckling och förmedlande insatser. Denna del av verksamheten riktar sig brett också till dansare som inte är anställda.

Dansalliansen verkar nationellt och genomför aktiviteter i olika delar av landet. De anställda dansarna är huvudsakligen verksamma inom den offentligt stödda dansen, vid institutionsteatrar och hos fria koreografer/dansgrupper. Många av dansarna har också periodvis anställningar internationellt.

Antalet dansare kommer efter denna anställningsomgång att vara 80 varav 12 kommer att vara anställda enligt särskilda kriterier för dansare födda 1987 eller senare.

Dansalliansen är en statligt finansierad verksamhet som ägs av Danscentrum, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Trygghetsrådet TRS.