De europeiska facken träffas inom Euro-FIA

I veckan höll Euro-FIA möte i Köpenhamn. Ett 50-tal representanter för europeiska fackförbund på scen- och filmområdet träffas för att diskutera gemensamma frågor, och planera kommande aktiviteter och satsningar.

Euro-FIA utgörs av de europeiska förbundet inom det globala facket FIA, International Federation of Actors, som samlar fackförbund från scen- och filmbranschen från hela världen.

I samband med mötet träffades även organisationer som kollektivt förvaltar rättigheter, där ibland Teaterförbundets Rättighetsbolag, för att prata om den senaste rättsutvecklingen inom EU på upphovsrättsområdet, hur man arbetar mot piratkopiering, och hur rätten till privatkopiering hanteras i olika länder.

Under Euro-FIA-mötet diskuterade förbunden bland annat jämställdhetsfrågor, hur ny teknik kan underlätta det fackliga arbetet och vilka insatser som gjorts för flyktingar och migranter. Teaterförbundet redogjorde för projektet Kompetensintegration, och hur mentorskapsprogrammet har fungerat.

Från Teaterförbundet deltog ordförande Anna Carlson, förbundsdirektör Mika Romanus och Rättighetsbolagets vd Ulf Mårtens.