Enkät till yrkesverksamma inom kultur och media

En enkätundersökning genomförs inom ramen för projektet KROM, som är en förstudie om kompetensutveckling, rörlighet och omställning inom scenkonst, musik, film/tv och som bygger vidare på de nu avslutade Kulturkraftsprojekten i Skåne och Stockholm.

Syftet är att kartlägga vilka behov som finns av kompetensutveckling inom kulturområdet, och att komma med förslag hur de kan tillgodoses.

Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i. Du är anonym och inga uppgifter kommer att redovisas så att dina svar kan identifieras.

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan. Om du har frågor är du i första hand välkommen att kontakta Maria Rydén, projektledare KROM,maria.ryden@trs.se.

LÄNK TILL ENKÄT

Projektet KROM genomförs av Trygghetsrådet TRS på uppdrag av Teaterförbundet för scen och film, Federationen svenska musiker och Svensk Scenkonst. Projektet finaniseras med medel från Europeiska Socialfonden.