Ett år sedan Rysslands invasion av Ukraina

Idag, den 24 februari, markerar årsdagen för Rysslands utökade invasion av Ukraina. Det pågående kriget har krävt tusentals dödsoffer och tvingat 15 miljoner människor på flykt, vilket har lett till den största humanitära krisen i Europa sedan andra världskriget.

I sin ambition att erövra landet anstränger sig de ryska anfallarna för att utplåna den nationella identiteten. Det ryska anfallskriget har systematiskt attackerat civilsamhället genom att bomba möteslokaler, kyrkor och teatrar och man har har plundrat museer. Attackerna som skett, och som fortfarande sker, mot Ukraina är en attack mot demokratin som institution och vi står i solidaritet med det ukrainska folket i deras kamp för självbestämmande och överlevnad. Vi stöder även det ryska folkets opposition mot kriget och fördömer de övergrepp som den ryska staten begår på sina medborgare när de protesterar mot, eller informerar om, vad som faktiskt sker i Ukraina.

Scen & Film lyfter särskilt betydelsen av det fria ordet och kulturskaparnas röst. Yttrandefriheten är fundamentet för varje demokrati och därför blir den och dess utövare särskilt ansatta när demokratin är under attack. Precis som vi kommer fortsätta kämpa för yttrandefrihet och konstnärlig frihet i Sverige, kommer vi fortsätta stötta kulturskapare i Ukraina att utrycka sig fritt för att skapa förståelse och fördjupning, tröst och motstånd. Varje människa har rätt att uttrycka sig fritt och ett ansvar för att respektera sin nästa. Varje land har rätt till sitt territorium och att leva i fred från aggression.

Vi uppmanar vår regering att fortsätta verka för ett omedelbart slut på kriget och för en långsiktig uppbyggnad av en hållbar fred.