Årsmöte Pedagogavdelningen

Datum: 26 maj 2017

Ort: Norrköping

Plats: Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress

Kallelse till årsmöte för Teaterförbundets avd 103 Pedagoger

Tid: fredag den 26 maj 2017 kl 10.30-11.30
Plats: i Norrköping under Scenkonstbiennalen, mötesrum på Louis De Geer Konsert & Kongress De Geerhallen,
Anmäl ditt deltagande till moa.sahlin@gmail.com

Välkomna! Styrelsen i avd 103  __________________________________________________________________________ Dagordning för årsmöte i Teaterförbundets avd 103 Pedagoger
Fredag den 26 maj 2017 kl 10.30-11.30, Louis De Geer Konsert & Kongress De Geerhallen

1: Mötet öppnas
2: Val av mötesordförande.
3: Val av mötessekreterare.
4: Val av två protokolljusterare och rösträknare.
5: Fråga om mötets behöriga utlysande.
6: Verksamhetsberättelsen.
7: Ekonomisk berättelse och revisorernas balansräkning.
8: Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9: Fråga om styrelse och revisorer och valberedning
10: Beslut om verksamhetsplan.
11:Övriga frågor.
12: Mötet avslutas.