Forum för scenkonst: Immersiv scenkonst – vad är det? Del 2

Datum: 18 nov 2019

Tid: 18.00 - 20.00

Ort: Göteborg

Plats: Högskolan för scen och musik

Beskrivning
I höstens Forum för scenkonst undersöker vi den immersiva scenkonsten – en genre som befinner sig i gränssnittet mellan teater och performance, föreställning och utställning, och där publiken är interagerande.
Med hjälp av bild- och filmklipp möts skådespelare, operasångare, forskare och andra experter i ett samtal om en omslutande och engagerande form av scenkonst.

I denna andra del får vi möta Cecilia Lagerström från Högskolan för scen och musik, Petra Revenue från Teater Trixter, Daniel Rylander från Byteatern och Stefan Åkesson från Backateatern/Poste Restante. Moderator: Kristina Ros från Masthuggsteatern/
Barnteaterakademin.

Kulturakademin i samarbete med Högskolan för scen och musik

Läs mer på Kulturakademins hemsida.