Inbjudan till Introduktionskurs i arbetsmiljöarbete

Datum: 08 nov 2018

Tid: 11.00 - 17.00

Hej!

Du som är skyddsombud på en biograf är välkommen på introduktionskurs i arbetsmiljöarbete.

Tid: 8 november kl. 11.00 – 17.00
Plats: Gårdshuset ”Stallet” på Teaterförbundet, Kaplansbacken 2A, Stockholm
Antal deltagare: Max 25
Anmälan: Görs senast den 1 november till anmalan@teaterforbundet.se
Resor: Teaterförbundet står för din resa

Vi bjuder på lunch och fika – ange därför i din anmälan om det är något du inte äter!
_______________________________________________________________________________

Om kursen:
Målgrupp för kursen är i första hand skyddsombud på biografer, men den kan även vara meningsfull för andra förtroendevalda som i någon mån kan tänkas delta i arbetsmiljöarbetet.

Kursen utgår från de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets förordningar. Vi tydliggör arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar i arbetsmiljöarbetet, lyfter fram den samverkan som ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare, och går igenom skyddsombudets uppgift, skyldigheter och rättigheter.

Speciellt koncentrerar vi oss på de båda föreskrifterna Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM), och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det är dessa två föreskrifter som talar om vilka frågor som omfattas av arbetsmiljöarbetet, och specifikt hur detta arbete skall gå till. Förhoppningen är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha tillräckliga kunskaper kring arbetsmiljöarbetet för att bättre förstå hur detta arbete går till, samt att då även känna sig kompetent nog för att delta i samverkansarbetet med arbetsgivare och chefer.

Obs! Observera att arbetsgivare är skyldiga att stå för kurs i arbetsmiljö, det betyder att kursen kan göras under arbetstid.

Har du frågor om resor och kursen? Kontakta Ida Ganrud: ida.ganrud@teaterforbundet.se

Varmt välkommen!