Sök Smalbensstipendiet 2023

Sök Smalbensstipendiet 2023

Datum: 17 sep - 15 okt 2023

Smalbensstipendiefonden instiftades 2012 för att utdela ett återkommande stipendium till den eller dem som med teatrala medel utdelar en välriktad spark mot smalbenen på all slags diskriminering.
Fondens stipendium på 10 000 kr utdelas i november 2023.

Ansökningstid 17 september — 15 oktober 2023

Frågor som ska besvaras i ansökan
1. Beskriv så konkret du/ni kan dina/era visioner, vad du/ni vill uppnå?
2. Beskriv så konkret du/ni kan vad du/ni vill göra om du/ni får stipendiet?
3. Redogör för dina/era kompetenser och erfarenheter i relation till det
du/ni vill genomföra.

Ansökningar skickas till: smalbensstipendiet@scenochfilm.se

Fondens styrelse utgörs av Sofia Berg Böhm, Farnaz Arbabi, Jimmy Endeley och Stefan Böhm. Styrelsen kommer att granska och bedöma inkommande ansökningar samt utse stipendiat.

Tidigare stipendiater
2013 Dimen Abdulla
2014 Evin Ahmad
2015 Henrik Wenne
2016 Christopher Lehmann
2017 Alica Tserkovnaja
2018 Adriana Aburto Essén
2020 Nisrin Berrada och Sonia Sagan
2021 Caroline Seung-Hwa Ljuus
2022 Issa Homsi