Styrelseutbildning för Teaterförbundets Yrkesavdelningar

Datum: 03 feb 2020

Tid: 11.00 - 15.30

Ort: Stockholm

Plats: Stallet, Kaplansbacken 2

Nu är det dags att anmäla er till vårens utbildning för yrkesavdelningarnas styrelser och valberedningar. Vi har utbildningstillfällen på hösten och våren.

Dagen är främst riktad till er som är nya i en yrkesavdelnings styrelse eller valberedning, men även ni som känner att ni behöver en uppdatering är välkomna. Diskutera inom er styrelse och med valberedningen om vem eller vilka som kan komma denna gång.

Utbildningen tar upp områden som organisation, styrelsearbete och rekrytering och ger möjlighet till diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen kompletterar den webbutbildning som finns på vår hemsida och som ni bör ha genomfört innan denna utbildning: kurs.teaterforbundet.se

När: Måndag 3 februari kl 11.00-15.30
Var: Gårdshuset ”Stallet” på Teaterförbundet, Kaplansbacken 2A, Stockholm
Antal deltagare: Max 15

Vi bjuder på en lunchsallad – ange därför i din anmälan om det är något du inte äter!

ANMÄLAN
Anmälan görs senast den 30 januari på ”Mina Sidor”, via följande länk:
Anmälan till styrelseutbildning 3 februari

Har du frågor om resor? Kontakta Susanne Yron susanne.yron@teaterforbundet.se

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Sara Andersson: sara.andersson@teaterforbundet.se