Försäkringar och pensioner

Som egenföretagare måste du själv ta ansvar för din pension och för ditt och ditt företags försäkringsskydd.

Försäkringar
Du kan behöva försäkra lokaler och inventarier. Du kan också behöva avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och olycksfalls- och livförsäkring (tänk på att din privata hemförsäkring inte omfattar situationer då man arbetar i det egna företaget).

Genom Fackförbundet Scen & Film kan du teckna:

  • olycksfalls- och livförsäkring
  • diagnosförsäkring
  • företagsförsäkring hos Folksam (anpassas lätt till storleken på just ditt företag)

Som egenföretagare kan du också teckna försäkringsavtal hos Fora:

  • Grundavtal: Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada (TFA).
  • Tilläggsavtal: Företagares egen försäkring (i tabellen under ser du vad som ingår).

Grundavtalet kostar 450 kr/år om du inte har några anställda, medan försäkringspremierna för tilläggsförsäkringen baseras på din inkomst.

Försäkringar för företagare Ingår i grundavtalet Tillval i företagarens
egen försäkring
AGS  X
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)  X
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)  X
 Avtalspension SAF-LO  X
 Premiebefrielseförsäkring  X

Försäkringen kan du även teckna för din make eller registrerad partner som är verksam i företaget. I vissa fall kan även sambo till företagare teckna ”Företagares egen försäkring”. Läs mer på Foras webbplats.

Pension
Som egenföretagare måste du själv ta ansvar för din framtida pension, eftersom du inte omfattas av tjänstepensionen i kollektivavtalet. Du bör därför komplettera din allmänna pension med en egen pensionsförsäkring. Som medlem i Scen & Film kan du teckna pensionsförsäkringen Medlemspension i Folksam (som traditionell försäkring eller fondförsäkring).

Tänk också på att om du tar ut en låg taxerad inkomst påverkar det inbetalningarna till det allmänna pensionssystemet.

Du kan läsa mer om pensioner och pensionssystem på Pensionsmyndighetens webbplats

Sjukdom och föräldraledighet
Försäkringskassan skiljer på sjukersättning för anställda och egenföretagare. Om du enbart arbetar som egenföretagare så beräknas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på din taxerade inkomst som företagare. Som företagare har du alltid en karenstid innan du kan få sjukpenning. Den grundläggande karenstiden är sju dagar men du kan välja en annan karenstid.

Om du däremot är anställd av dig själv i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening så grundas den sjukpenninggrundande inkomsten på den lön du tar ut (under de första 14 dagarnas sjukdom är det dock ditt företag eller föreningen som ska betala sjuklön till dig).

Arbetar du kombinatör, det vill säga blandar företagarinkomster (F-skatt) med inkomst från anställningar (A-skatt), så beräknas din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) separat för dessa två typer av inkomster.

Kombinatörer får ofta problem med Försäkringskassan eftersom huvudregeln är att Försäkringskassan vid beräkningen av SGI inte tar hänsyn till anställningar som är kortare än sex månader. Det finns också regler som innebär att du mellan visstidsanställningar ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det är därför bra om du i förväg sätter dig in i hur Försäkringskassan kan komma att hantera din sjukpenninggrundande inkomst.

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ligger också till grund för ersättningen vid föräldraledighet. Planerar du en längre föräldraledighet är det därför extra viktigt att sätta sig in reglerna för sjukpenninggrundande inkomst.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.