Arbetslöshet

Ersättning från a-kassan

För att få information om vad som gäller för dig, till exempel regler för ersättning och ersättningsnivåer, måste du kontakta din a-kassa. Efter att Teaterverksammas a-kassa gick upp i Unionens a-kassa den 1 januari 2012 tillhör flertalet av Fackförbundet Scen & Films medlemmar Unionens a-kassa som samtidigt bilade en särskild kultursektion.
Information om Unionens a-kassa hittar du på deras webbplats, se länk till höger.

Begäran om omprövning av a-kassebeslut

Om du upplever att a-kassan gjort fel när det gäller din a-kasseersättning, kan du vända dig till Scen & Film (om du är medlem). Förbundet kan endast driva ditt fall vidare om vi efter en juridisk bedömning anser att a-kassan inte följt de regler som riksdagen och regeringen beslutat om.
Observera att du måste vända dig till oss så snart som möjligt efter att du fått a-kassans beslut, om det har gått för lång tid förlorar förbundet möjligheten att agera, på grund av lagens regler om frister.TRS

TRS ingår i Scen & Films kollektivavtal på scenområdet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa eller om du som visstidsanställd inte längre kan försörja dig inom så kan du få ett personligt omställningsstöd från TRS. Om du jobbat fem år eller mer hos samma arbetsgivare kan du också få avgångsersättning.  Som frilansanställd ska du ha arbetat minst 18 månader inom en femårsperiod hos arbetsgivare som varit ansluten till TRS.
Läs mer om TRS under ”Dina avtalsförsäkringar”, eller gå direkt till TRS webbplats.AGB

Försäkring om avgångsbidrag – AGB – fungerar som ett tillägg till arbetslöshetsförsäkringen. AGB finns i vissa av Scen & Films avtal, men förutsätter i regel en fast anställning. Läs mer om AGB under ”Dina avtalsförsäkringar”, länk till höger.

Denna artikel hjälpte mig