Avtal och villkor

Fackförbundet Scen & Films mål: Alla medlemmar – tillsvidareanställda, de med tidsbegränsade anställningar och egenföretagare – ska ha löner och arbetsvillkor som är konkurrenskraftiga i jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt.
En huvuduppgift för Scen & Film är att genom kollektivavtal med arbetsgivaren se till att löner och andra arbetsvillkor är så bra som möjligt för yrkesverksamma. För förbundet är det självklart viktigt att löner och andra villkor förbättras och att de inte heller urholkas i förhållande till andra delar av arbetsmarknaden.

Kultur- och medieområdet förändras i snabb takt. Det gör att förbundet ständigt måste utveckla kollektivavtalen, så att de passar för dagens verklighet. Det gäller också att både kollektivavtalsreglera nya områden och att avtalen så långt som möjligt ska gälla för alla anställda, också egenföretagare (F-skattare). 

En grundhållning för Scen & Film är att scen- och medieområdet generellt ska uppvärderas. Ett rikt kulturliv förutsätter välutbildade, kompetenta medarbetare som kan leva, och leva väl, på den lön och de ersättningar de får som scen- eller mediearbetare. Därför måste löner och ersättningar stadigt öka under de närmaste åren.

Denna artikel hjälpte mig