Daglig träning sång/dans

Fackförbundet Scen & Film startade år 2002, och bidrar fortlöpande till, yrkesträningen/repertoarutvecklingen för professionella sångare. Läs mer om detta på Musikalliansens webbplats, www.musikalliansen.se.

En samarbetsgrupp bestående av Scen & Film, Balettakademien och Danscentrum anordnar daglig träning för professionella frilansdansare. Daglig träning finns i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Läs mer om daglig träning på Danscentrums webbplats, www.danscentrum.se.

Denna artikel hjälpte mig