Förhandlingar om huvudavtal pågår mellan Svensk Scenkonst och PTK

I oktober 2020 enades PTK och Svenskt Näringsliv om ett utkast till ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. De enades också om en principöverenskommelse där insatser från staten anges som villkor för att anta huvudavtalet.

Scen & Film är medlem i PTK och berörs därför av överenskommelsen. Vår arbetsgivarmotpart Svensk Scenkonst är däremot inte med i Svenskt Näringsliv. Därför måste PTK och Svensk Scenkonst förhandla fram ett eget avtal. Dessa förhandlingar påbörjades tidigare i år och förväntas bli klara i mitten av april. Efter det ska Scen & Films förbundsstyrelse fatta beslut om avtalet.

De nya lagarna innebär förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS), ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd och ett offentligt omställningsstudiestöd.

För arbetstagaren innebär förändringarna en viss försämring när det gäller LAS. Det finns även förbättringar när det gäller stöd att vidareutbilda sig och ”ställa om” till nya behov på arbetsmarknaden.

Uppdraget att sköta omställningsdelarna ges till omställningsorganisationerna – och lagen förutsätter att huvudorganisationerna (för Scen & Film är det PTK) tecknar kollektivavtal som knyter arbetstagarna inom ett avtal till en viss omställningsorganisation. För Scen & Film handlar det om Trygghetsrådet TRS.