Hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Scen & Film har under december lämnat ett yttrande på en utredning som lämnat förslag till en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Scen & Film har främst lämnat synpunkter på de delar som berör förbundets medlemmar. Förbundet är även en del av organisationen Klys, och står bakom även deras yttrande.

Scen & Film lyfter i yttrandet särskilt behovet av att stärka scenkonstallianserna, skapa tryggare anställningar, bättre trygghetssystem och en lagstiftning inom upphovsrätten, som med stöd av DSM-direktivet stärker kulturskapares ställning.


Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. (SOU 2022:44)