Kjäll Åkerblom får Cederlunds stipendium

Försommarsolen log med sitt vackraste leende när ett hundratal seniorer möttes för stiftelsen Höstsols årliga vårfest en söndag i slutet av maj,  denna gång på Såstaholm utanför Stockholm, den herrgård som 1918–1979 var ett pensionärsboende för aktörer inom scen och film. Mer känt som Höstsol. Traditionsenligt delades Cederlunds stipendium ut, i år till Kjäll Åkerblom, snickare och under sitt yrkesliv anställd på Dramaten.

Kjäll Åkerblom omgiven av Simon Norrthon, nuvarande ordförande i Scen & Film, samt tidigare ordförandena Anna Carlson och Tomas Bolme.

Förutom enträget lokalt fackligt arbete och insatser i yrkesavdelningen 105 Teknikeravdelningen har Kjäll medverkat i ett otal centrala förhandlingsdelegationer med starkt engagemang för inte enbart de tekniska yrkesgrupperna. Kjäll var dessutom en drivande kraft i det yrkesintroduktionsprogram för ungdomar under 25 år som Scen & film och Svensk Scenkonst introducerade 2015. Syftet var att göra handlednings- och utbildningsprogram för unga inom den tekniska personalen, med ett tydligt mångfaldsperspektiv. Kjäll blev sedan också en av projektsamordnarna på nationell nivå.

Kjäll har alltid arbetat med ett fokus på kamratskap och jämställdhet och för det tilldelades han 2023 års stipendium från stiftelsen Gösta och AnnaLisa Cederlunds stipendiefond, 15.000:-

Regissören och skådespelaren Gösta Cederlund (1888–1980) instiftade denna stipendiefond och stipendiet delades ut första gången 1984.

Styrelsen för stiftelsen Höstsol, genom vice ordförande Anna Carlson