Kollektivavtal för institutionsteatrar klart

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har tecknat ett nytt kollektivavtal för institutionsteatrar. I avtalet finns löneökningar i enlighet med det så kallade märket, 5,4 procent på 29 månader. En nyhet i avtalet är att yrkesgrupperna ljud-, mask- och videodesigners ingår som konstnärlig personal. Även cirkusartister  och pedagoger finns i det nya avtalet.

– Vi är nöjda med att det nya avtalet innehåller löneökningar som ligger i nivå med den övriga arbetsmarknaden – inte minst i de osäkra tider vi befinner oss i nu. Det är en stor framgång att även ljud, mask och videodesigners synliggörs som yrkesgrupper och får en plats i avtalet. Det är något förbundet har kämpat för under lång tid, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef, Teaterförbundet för scen och film.

Som en del av det partsgemensamma arbetet för att motverka sexuella trakasserier enades parterna om en skyldighet för arbetsgivarna att ta fram en bemötandekod och riktlinjer för intima scener.

– I och med att frågorna förs in i avtalet understryker vi dess stora betydelse för att skapa en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Vårt partsgemensamma råd för jämställdhet och likabehandling kommer att få i uppgift att ta fram exempel på hur en fungerande bemötandekod och riktlinjer för intima scener kan se ut, säger Simon Norrthon, förbundsordförande, Teaterförbundet för scen och film.

Under förhandlingarna kom parterna också överens om att förlänga det säravtal som tidigare tecknats med anledning av den pågående pandemin. Avtalet möjliggör för teatrarna att under ytterligare tre månader streama verk utan att betala upphovsrättsersättningar. Säravtalet förlängs för att ge de lokala parterna tid att förhandla fram lokala lösningar för streaming.

Om det nya institutionsteateravtalet
Avtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 och innehåller bland annat följande.

– Från 1 november 2020: Löneökningar på 2,8 % och avsättningar till flexpension på 0,5 %, individgaranti 200 kr.
– Från 1 april 2022: Löneökningar på 2,0 % och avsättningar till flexpension på 0,2 %,
individgaranti 200 kr.
– Partsgemensamma rådet får i uppdrag att ta fram handledning för framtagande av samt exempel på Bemötandekod och Riktlinjer för intima scener. Detta är sedan något som alla arbetsplatser ska ta fram.
– Ljud-, mask- och videodesigner förs in i avtalet som konstnärlig personal.
– Parterna kom också överens om att fortsätta i två arbetsgrupper kring frågor om arbetstider och praktikavtalet.