Krisstöd för enskilda företag träffar fel

Det blir nu möjligt även för enskilda företagare att söka ett krisstöd för uteblivna inkomster under pandemin. I höstas fattade riksdagen beslut om ett riktat stöd till just denna grupp vilka på ett olyckligt sätt fallit utanför många av de andra stödinsatserna under coronapandemin. Förslaget till stödordning har varit ute på remiss under hösten och formerna för stödet är nu fastställda.

Stödet kan sökas från den 9 november hos Boverket, och ekonomisk kompensation kan beviljas från perioden mars – juli 2020. För att kunna ta del av stödet måste den enskilda företagaren haft en årsomsättning på minst 200 000 kronor.

Teaterförbundet pekade i sitt remissvar på flera svagheter i förslaget till stödordning, och kan dessvärre konstatera att få förändringar har gjorts i den förordning som nu presenteras.

Många av Teaterförbundets medlemmar kommer som stödet är utformat inte att kunna ansöka om någon kompensation. Dels är ersättningarna hos många enskilda näringsidkare inom kulturområdet ofta låga och många är så kallade kombinatörer, det vill säga de har vissa uppdrag i företaget kombinerat med korta visstidsanställningar.

– Det är förstås en framgång att det nu äntligen kommer ett särskilt stöd till enskilda näringsidkare, det har vi kämpat hårt för under hela pandemin. Tyvärr kan vi konstatera att det är utformat på ett sätt som gör att det missar många inom kulturnäringen där man ofta har oregelbundna intäkter, säger Simon Norrthon, förbundsordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Alla konstnärsorganisationer har tydligt lyft vilka förutsättningar som krävs för att stödet ska bli träffsäkert och effektivt, men regeringen har ändå valt att utforma stödet så här. Omsättningsgränsen på 200 000 kronor är alldeles för hög och gör att de som redan kämpade med låga intäkter nu även blir utan stöd, säger Simon Norrthon.