Kritiserad filmproposition lämnad till riksdagen

I dag lämnade kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth över förslaget ”Bättre villkor för svensk film” för beslut i riksdagen. Ett avtal som står långt ifrån den visionära och moderna filmpolitik som Sverige borde ha.

En avsiktsförklaring till filmavtalet undertecknades redan i januari av parterna, och i slutet av september undertecknades det nya filmavtalet. I dag lämnas propositionen till riksdagen för godkännande.

– Filmavtalet uppfyller inte de krav som kan ställas på en filmpolitik som motsvarar dagens anspråk och som tar sikte på framtiden. Avtalet bygger vidare på en föråldrad finansierings- och organisationsmodell, samtidigt som man inte breddar underlaget genom att inkludera internetleverantörerna, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Kulturutskottet kommer att behandla regeringens proposition Bättre villkor för svensk film under november. Teaterförbundet och Sveriges Filmregissörer har begärt att få träffa utskottet för att redovisa vår syn på filmavtalet utifrån hur filmregissörerna påverkas av detta, samt diskutera förberedelsearbetet när det gäller den framtida filmpolitiken.

– Det krävs en total förnyelse av filmpolitiken. Den bör luta sig mot en helstatlig filmpolitik där alla som hyr, säljer eller visar film är med och betalar. Filmavtalet sträcker sig bara fram till 2015. Därför måste diskussionen om en framtida, mer visionär filmpolitik påbörjas redan nu, menar Anna Carlson.