Ljudböcker måste omfattas av biblioteksersättningen

Litteraturutredningen föreslår att man undersöker möjligheterna att ge ersättning även till de utövande konstnärer, främst skådespelare, som har gjort inläsningar av litterära kommersiella ljudböcker. I dag får endast författare och översättare ersättning vid utlåning på bibliotek.

I förra veckan blev litteraturutredningen klar. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera läsfrämjande, bokmarknaden och de litterära upphovsmännens villkor. De har också sett över ersättningen till utövande konstnärer/skådespelare som läser in kommersiella ljudböcker. I dag står de utan ersättning då böckerna lånas ut på bibliotek.

Teaterförbundet har länge krävt att även inläsare av litterära (kommersiella) ljudböcker ska få ersättning. Det kan ske genom en utvidgning av biblioteksersättningen eller av fonogramersättningen. Ljudböckerna utgör idag en växande andel av den totala biblioteksutlåningen, samtidigt som de utövande konstnärerna är den enda grupp som står utanför systemet. De kommersiella ljudböckerna ska skiljas från talböcker för funktionshindrade som regleras i annan ordning.

– Frågan har diskuterats under lång tid, därför är det positivt att utredningen lyfter frågan. Det finns redan en fungerande ersättningsmodell i en byrålåda på Kulturdepartementet. Nu är det dags att också fatta ett politiskt beslut i frågan, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.