Mångfaldscheck – för ett normkreativt arbete

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har gemensamt tagit fram en mångfaldscheck som ett underlag för diskussioner inom scenkonstorganisationerna. Syftet med checken är att den ska vara ett verktyg i arbetet med att skapa mångfald på arbetsplatserna och på scenerna.

Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se när vi själva är normen. Synliggör vi normerna kan vi inkludera medvetet istället för att riskera att omedvetet exkludera. Mångfald handlar om att se och ge utrymme.

Mångfaldschecken ska hjälpa till att synliggöra de normer som finns inom scenkonstorganisationerna och som påverkar våra arbetsplatser och det som framförs på våra scener.

Här kan du ladda ner mångfaldschecken.