Möte om filmfrågor hos kulturministern

I mitten av juni var Teaterförbundet för scen och film inbjudna till ett så kallat högnivåmöte för filmfrågor på Kulturdepartementet.

Kulturminister Amanda Lind hälsade branschen välkommen och gjorde en sammanfattning av de viktigaste frågorna som Kulturdepartementet ser för svensk film. Arbetet med den statliga filmpolitiken fortsätter och ministern kommer att driva arbetet vidare.

Amanda Lind gick även igenom Stadskontorets analys av Filminstitutets verksamhet och de rekommendationer som presenterades där. Filminstitutet fanns på plats och informerade om filmåret 2018.

Därefter fick de närvarande redogöra för sin syn på den viktigaste framtidsfrågan för filmen. Teaterförbundet för scen och film lyfte fram behovet av produktionsrabatter för film- och tv-inspelning i Sverige, behovet av bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling för filmarbetare och ett aktivt arbete för att motverka sexuella trakasserier. Behovet av ökade anslag för filmproduktion i alla genrer påtalades också.

En utvärdering av den statliga filmpolitiken kommer att ske i slutet av mandatperioden, och ministern kommer att kalla till ett nytt möte för branschen i början på 2020.