Nominera till Förbundsstyrelsen senast 31 oktober

Valberedningen ska i december lämna sitt första förslag till förbundsstyrelse för mandatperioden 2018 – 2022. De ska föreslå personer till 15 poster, ordförande, vice ordförande + ytterligare tre poster i verkställande utskottet och utöver det tio ledamöter. Sammanlagt femton personer som ska spegla förbundet på alla sätt.

Valberedningen ska ta hänsyn till representation utifrån yrke, kön, ålder, och utifrån ett normkritiskt tänkande. Vi ska också beakta representationen i ett geografiskt perspektiv och, inte minst, utifrån att förbundets medlemmar i hög grad är frilansande och/eller kombinatörer och/eller egenföretagare.

För att ni som medlemmar ska veta hur den nuvarande styrelsen är sammansatt och vilka som är deras specialområden förutom att en ledamot alltid måste kunna representera hela förbundet så finns nu på förbundets hemsida en presentation av styrelseledamöterna.

Nominera till förbundsstyrelsen

Valberedningen tar tacksamt emot era synpunkter och nomineringar inför arbetet med att hitta en bra kombination av representation och kompetenser som ska kunna möta de utmaningar som Teaterförbundet för scen och film står inför under de kommande åren.

Sista dagen för att lämna nomineringar är 31 oktober. Detta förslag ska sedan ut på remiss i förbundet.

Nomineringar och synpunkter skickas till ulla@ullasvedin.se