Normkreativa arbetsgruppen söker nya medlemmar

Normkreativa arbetsgruppen jobbar med att förebygga diskriminering och främja normkreativt tänkande bland förbundets medlemmar och även inåt mot förbundets organisation.

Vi är en operativ grupp som har i uppdrag att anordna aktiviteter som t.ex. seminarier och debatter. Vi har tidigare medverkat på Scenkonstbiennalen, bibu, Giff och Pride med mera.

Vi söker nu nya medlemmar som brinner för antidiskriminering och normkreativt arbete. Du som söker ska vara sugen på att lägga ner tid och engagemang i gruppens arbete! Uppdraget är på 2 år, med start så snart som möjligt. Vi träffas ca 1 gång i månaden i Stockholm, men du behöver inte bo där, vi ersätter din resa.

Eftersom vi strävar efter en bredare representation av olika erfarenheter och perspektiv i gruppen söker vi nu personer som uppfyller ett eller fler av följande kriterier (förutom att vara medlemmar i Teaterförbundet för scen och film):

• Majoriteten i vår grupp tillhör vithetsnormen, därför söker vi människor som bryter mot den normen och/eller har erfarenheter av att rasifieras.
• Personer som har erfarenheter av att möta funkofobi i sitt arbete med film och scenkonst och/eller besitter kompetens i tillgänglighetsfrågor.
• Hbtqia-personer

Givetvis kommer du som medlem i gruppen inte endast arbeta med eller vara representant för just dina erfarenheter eller din identitet/bakgrund. Men då vi strävar efter att vårt arbete ska genomsyras av alla perspektiv som finns hos förbundets medlemmar anser vi att levda erfarenheter är en lika viktig kompetens som intresse och engagemang för utveckling- och förändringsarbete.

Om du är intresserad, skriv några rader om dig själv, varför du vill vara med och hur tillgänglig du kommer vara framöver till info@teaterforbundet.se. Du får givetvis gärna höra av dig om du har några frågor.

Välkommen med din intresseanmälan!

Taggar: