Nya anslutningsvillkor för rättighetsupplåtelse

Viktig information för alla som är anslutna till Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb (TFR): Nya villkor för rättighetsupplåtelse började gälla från och med den 1 december 2018.

TFR är den sammantagna benämningen på Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag (Tromb). Genom TFR tydliggörs att anslutningskontraktet tecknas både mot Teaterförbundet och Rättighetsbolaget, eftersom grunderna för de upphovsrättsliga ersättningarna som Rättighetsbolaget samlar in och fördelar vilar på ett samspel mellan Teaterförbundets kollektivavtal och den upphovsrättsliga lagstiftningen.

Teaterförbundets styrelse och Rättighetsbolagets styrelse har antagit nya villkor för rättighetsupplåtelse. De ändringar, som gjorts i nuvarande villkor, har i första hand föranletts av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som gäller för en begränsad del av Teaterförbundets och Rättighetsbolagets verksamhet.

Vad behöver du göra?

De nya villkoren ersätter automatiskt det tidigare anslutningskontraktet med TFR. Du behöver därför inte göra något alls – men vi ber dig ta del av de nya villkoren i sin helhet. De nya villkoren finns på Teaterförbundets hemsida under fliken ”Rättighetsbolaget”. Om du inte vill vara ansluten på de nya villkoren har du rätt att säga upp din anslutning med en uppsägningstid av sex månader.

Hör gärna av dig till Rättighetsbolaget om du har några frågor. Du kan ringa eller mejla till

Ulf Mårtens
VD Rättighetsbolaget
ulf.martens@teaterforbundet.se
Tel. 08 441 13 00

Moa Alfvén
Jurist Rättighetsbolaget
moa.alfven@teaterforbundet.se
Tel. 08 441 13 00