Nya kontakter med Konsten att delta

Jobbar du inom scen och film och vill berika ditt skapande med nya yrkeskontakter? Då är Konsten att delta något för dig!

Konsten att delta ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet.

Samtidigt ger Konsten att delta en möjlighet för redan yrkesverksamma och etablerade kulturskapare att skapa nya kontaktytor och nätverk av kollegor med internationell kompetens.

Flera studier lyfter fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda kulturskapare och journalister ofta blir förbisedda inom den etablerade kultursektorn. Det är något Konsten att delta vill försöka förändra.

Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra, men också kring större regionala träffar för nätverkande och branschinformation.

Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas. Vi har regionala koordinatorer redo att matcha kollegor över hela landet.

Välkommen att bli en del av projektet!

Du anmäler dig på www.konstenattdelta.se