Nytt avtal på biografområdet klart – konflikten avblåst

Under torsdagen kom Teaterförbundet och Medieföretagen överens om ett nytt treårigt avtal på biografområdet. Därmed återkallar Teaterförbundet samtliga konfliktvarsel, och blockaden mot SF-biograferna som inleddes den 24 juni upphör med omedelbar verkan.

Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med 8,4 procent, vilket motsvarar 1640 kronor (9,43 kronor/timme). Villkorsförändringar i avtalet innebär att det sammantagna avtalsvärdet motsvarar 6,8 procent. Avtalet gäller för perioden 1 juni 2013-31 maj 2016.

– Det är ett bra avtal som är fullt i nivå med den övriga arbetsmarknadens avtal, säger Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet.

– De biografanställda visade på ett stort engagemang och en kampvilja, och har ställt upp under blockaden, vilket är avgörande i en konflikt, säger Lars Åström.