Nytt bidragssystem censurerar de fria teatrarna

Det nya ansökningsförfarandet för de fria professionella teatrarna innebär en form av censur. Teatrarna tvingas nu redovisa på vilket sätt varje pjäs uppfyller kulturförvaltningens bedömningsgrunder.

När Kulturnämnden hösten 2011 beslutade om nya riktlinjer för stödet till bland annat de fria professionella teatrarna föregicks det av en remissomgång där det framkom en stark oro över effekterna av de föreslagna förändringarna. Kritiken riktade sig mot att den nya stödordningen riskerade att inskränka den konstnärliga friheten genom en detaljstyrning från kulturförvaltningen samtidigt som den hotade att dränka verksamheterna i administration.

Från att tidigare ha sökt årliga verksamhetsbidrag ska teatrarna nu söka om bidrag pjäs för pjäs. Inför kulturförvaltningens tjänstemän ska de redovisa på vilket sätt som dessa uppfyller kulturförvaltningens olika bedömningsgrunder. Till skillnad från tidigare finns inte heller utrymme för att få stöd till hyreskostnader och andra kringkostnader. Det är en nödvändig förutsättning för en kontinuerlig och långsiktig verksamhet.

När de nya reglerna under 2013 träder i full funktion, efter ett övergångsår 2012, har farhågorna besannats. Den nya stödordningen innebär inte bara en kraftigt ökad byråkrati, den innebär också en tydlig styrning av det konstnärliga innehållet och undergräver förutsättningarna för en långsiktig verksamhetsplanering.

– Det är helt oacceptabelt att Stockholms kulturförvaltning ska styra de fria professionella teatrarnas verksamhet, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Den otydliga informationen kring ansökningsförfarandet har dessutom skapat en oerhörd stress och administrativ börda. Under den senaste veckan har kulturförvaltningen återsänt ansökningarna till ett flertal fria teatrar och krävt att de med en veckas varsel ska skriva om och komplettera sina ansökningar.

– Kulturnämnden måste nu ta sitt ansvar för att ompröva ett olyckligt beslut. Det nya bidragssystemet måste utvärderas och ersättas med en ordning som skapar förutsättningar för ett professionellt och konstnärligt kreativt arbetsklimat, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.