Nytt film/tv/video-avtal klart

Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen har tecknat ett nytt kollektivavtal för film, tv och video. Avtalet gäller i 29 månader och har en sammanlagd ökning med 5,4 % på löner och tjänstepensionsavsättningar.

Avtalet gäller från och med den 25 januari 2021 – 31 maj 2023.

– Vi är mycket glada över att nu ha ett nytt avtal på film/tv/videoområdet. Vi har haft långa och bitvis svåra förhandlingar med motparten. Nu har vi fått löneökningarna som ligger på ”märket”, vilket innebär att våra medlemmar får lönehöjningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

Löneuppräkningen blir 3,1 % från den 25 januari 2021, och 2,12 % från den 1 juni 2022.

Åldern då en arbetstagare börjar tjäna in tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 år till 23 år. För den ökade kostnaden för tjänstepension har en avräkning gjorts med 0,18 % från löneuppräkningarna om 5,4 %.
Parterna är också överens om att bevaka det arbete som Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har inlett, som ska resultera i en bemötandekod och riktlinjer för intima scener, för att se om dessa kan implementeras även på film/tv/video-området.

Vi har också fått konstaterat att parterna är överens om att reglerna för regissörer i avtalet även ska omfatta reklamsfilmsregissörer.

Förhandlingarna resulterade också i tre arbetsgrupper, där parterna ska fördjupa diskussionerna i vissa frågor.

– Vi gick in i förhandlingarna med en rad yrkanden från båda parter, som rörde flera viktiga och svåra frågor som behöver en fördjupad diskussion innan vi kan komma överens, frågorna rör bland annat arbetstider, yrkestitlar och royalty, säger Madeleine Wagemyr.

• Arbetstider. Arbetsgruppen ska ta fram en arbetstidsmanual som tydliggör hur bestämmelserna i avtalet ska tolkas.
• Yrkestitlar. Yrkestitlarna ska ses över för att se om några av de befintliga titlarna bör tas bort och nya titlar behöver läggas till.
• Royalty. Arbetsgruppen ska se över vilka yrkesgrupper som ska få upphovsrätt.

Det nya avtalet kommer också att översättas till engelska.