Nytt kollektivavtal för samhällsägda teatrar

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för landets alla offentligt finansierade teaterinstitutioner. Avtalet är ettårigt med en löneökning på 2,2 % och en individgaranti. Avtalet gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017.

– Vi är nöjda med det avtal som förhandlades fram, med löneökningar som står i paritet med den övriga arbetsmarknaden, säger Madeleine Wagemyr, Teaterförbundets förhandlingschef.

Utöver lönehöjningen har de nya titlarna kostymdesigner och ljusdesigner tillförts avtalet. Vad gäller avtalets arbetstider och upphovsrättsersättningar görs inga förändringar.

– Vi är mycket glada över att våra branschanpassade regler för arbetstider och upphovsrättsersättningar gäller även framöver, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Vi har tagit ett steg på vägen mot ett modernare avtal. Jag ser fram emot en fortsatt dialog, där parterna gemensamt kan diskutera hur vi kan utveckla våra arbetsplatser, fortsätter Anna Carlson.

Förändringar i avtalet

Fokus för årets förhandlingar har varit att förhindra de kraftiga försämringar i avtalet som Svensk Scenkonst föreslagit, vad gäller arbetstider, upphovsrätt och anställningsformer.

Den nya överenskommelsen innebär följande förändringar för dem som omfattas av institutionsteateravtalet.

– Det nya pensions- och omställningsavtalet som blev klart under 2015 har nu förts in i avtalet.
– Titlarna kostymdesigner och ljusdesigner läggs till.
– Om det uppstått tekniska eller logistiska problem vid en digital sändning av en föreställning får arbetsgivaren reprisera den en gång utan kostnad.
– Samverkansavtalet, som reglerar möjligheten till fackligt arbete på arbetsplatsen, har stärkts.
– Dansarnas anställningsformer. Tidigare blev en dansare tillsvidareanställd om denne arbetat sammanlagt fyra år på olika institutioner.
I det nya avtalet måste dansaren ha arbetat fortlöpande i tre år, eller sammanlagt i fyra år, på samma institution för att få en tillsvidareanställning.

Utöver förändringarna i avtalet har Teaterförbundet och Svensk Scenkonst kommit överens om att utreda en rad frågor i arbetsgrupper. Det gäller frågor där parterna i årets förhandlingar har stått långt ifrån varandra, det vill säga arbetstider, anställningsformer och upphovsrätt.