Oppositionen kräver en lösning kring scenkonstpensionerna

Frågan om scenkonstpensionerna har länge varit olöst, något som Teaterförbundet vid upprepade tillfällen har lyft. Nu kräver oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, en lösning på frågan om scenkonstnärernas pensioner.

De påpekar att riksdagen flera gånger har gett regeringen i uppdrag att återkomma med en lösning, men att regeringen fortsätter att skjuta frågan på framtiden, och har lagt en gemensam reservation kring scenkonstpensionerna i riksdagens kulturutskott.

– Dagens system innebär att scenkonstorganisationerna har stora och oöverskådliga kostnader som gör det omöjligt att planera verksamheten. Det finns ett utrett och färdigt förslag till lösning som regeringen enkelt hade kunnat utgå från, säger Gunilla C Carlsson, kulturutskottets ordförande och kulturpolitisk talesperson (S).

– Ett enigt kulturutskott har flera gånger påtalat vikten av att regeringen skyndsamt hittar en fungerande lösning för scenkonstpensionerna. Men regeringen verkar inte klara av att presentera ett sådant förslag. Därmed skjuts frågan fortsatt på framtiden. Det inte är acceptabelt, säger Tina Ehn, kulturpolitisk talesperson (MP).

– Pensionskostnaderna riskerar nu att bli så orimligt höga för den enskilda teatern eller operan att de tvingas skära ner i repertoaren om inte pensionsfrågan får en lösning. Ansvaret faller tungt på regeringspartierna, säger Lars Ohly. kulturpolitisk talesperson (V).