Överenskommelse om dokumentärfilmen ”Om våld”

Sveriges Television har nu medgivit att företaget skulle ha kontaktat filmarna inför upplåtelsen av avsnitt ur dokumentärfilmer till Story AB, som använts i den guldbaggebelönade filmen ”Om våld”.

Filmen ”Om våld” bygger på avsnitt från dokumentärfilmer om den afrikanska frihetskampen interfolierade av text ur Frantz Fanons bok ”Jordens fördömda”. Avsnitten hämtades från 6 internationellt uppmärksammade filmer om skeenden under Afrikas frigörelse från kolonialismen, som under 1970-talet skapats av filmregissörerna Lennart Malmer, Ingela Romare och Stig Holmqvist.

Under filmbolaget Storys planering av filmen gick SVT in som medproducent och gav filmbolaget tillåtelse att välja ut avsnitt från filmer i SVT:s arkiv.

Filmarna har med stöd av Teaterförbundet gjort gällande att de avtal som Sveriges Radio en gång träffade inte gav SVT rätt att upplåta korta avsnitt, och i övrigt var SVT:s möjlighet till försäljning av filmerna begränsat till television.

Efter många förhandlingsmöten under lång tid har filmarna som företrätts av Teaterförbundet nu träffat en förlikningsöverenskommelse med SVT. Överenskommelsen innebär bland annat att SVT ska betala hela sin bruttointäkt för upplåtelsen till filmarna.

Teaterförbundet ska svara för utbetalning till filmarna i förhållande till var och ens rättigheter till avsnitten som använts i filmen ”Om våld”. SVT:s arkivs eventuella framtida utnyttjande av filmerna utanför framförande i television kan bara göras efter överenskommelse med filmarna.