Pandemirestriktionerna lyfts 9 februari

Regeringen meddelade idag att merparten av restriktionerna som funnits på grund av pandemin lyfts den 9 februari.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas deltagartaket bort, liksom krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap. Möjlighet att kräva vaccinationsbevis tas också bort.

– Det är ett glädjande besked och förhoppningsvis är detta sista gången våra scener, biografer och evenemang tvingas stänga ner med hänvisning till pandemin. Våra branscher har under de senaste åren tagit ett oproportionerligt stort ansvar, och behöver nu kompenseras för att kunna återstarta, säger Simon Norrthon, ordförande i fackförbundet Scen & Film.

Utöver tidigare aviserat krisstöd på 180 miljoner beslutade riksdagen igår att tillföra kultursektorn ytterligare 820 miljoner.

– Vi kommer att behöva nya stöd under lång tid framöver för att få vår bransch på fötter igen. Det behövs ett kraftfullt stöd till scener och arrangörer av evenemang, men även till alla våra medlemmar som är yrkesverksamma inom scenkonst och evenemang och vars hela arbetsmarknad varit nedstängd under de senaste två åren. Trygghetssystemen måste utvecklas till att även omfatta kulturskapare, annars står vi lika dåligt rustade inför framtiden, säger Simon Norrthon.