Pensionsförhandlingarna påverkas av regeringsbesked

Förhandlingarna mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet om ett pensions- och omställningsavtal för institutionsteatrarna är nu inne i ett mer konkret skede.

Förhandlingarna påverkas av regeringens beslut om att påbörja avvecklingen av den så kallade Pisa-förordningen från den 1 januari 2015, men också av de besked som regeringen lämnat om användningen av de så kallade kvalitetsstärkande insatserna som finansieras genom ändrade pensionsregler.

Samtidigt som Teaterförbundet är kritiskt till att ta pensionspengar för andra ändamål har förbundet arbetat för att dessa så långt möjligt ska användas för områden som ligger nära de anställdas arbetsvillkor.

Positivt är därför att regeringen pekar ut kompetensutveckling som ett sådant ändamål.

Teaterförbundet välkomnar också regeringen besked att pengarna ska kunna användas för att öka dansaryrkets attraktivitet och möjliggöra för Dansalliansen att göra insatser för karriärväxling.