Råd till den blivande kulturministern

Scenkonsten har en avgörande roll i arbetet för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den verkar för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten.

En enad scenkonstbransch har därför formulerat ett antal råd till kulturministern. För att driva igenom en kraftfull kulturpolitik behövs mera samverkan. Scenkonsten har en viktig uppgift att bidra till många samhälleliga områden. Det som saknas är en dialog om hur andra områden kan bidra till scenkonsten till gagn för en bred allmänhet.

Bakom råden står Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, Teaterunionen, Danscentrum, Teatercentrum, Sveriges Dramatikerförbund och Länsteatrarna.


Råden låg till grund för en artikel av Anna Carlson, Stefan Forsberg och Karin Enberg, publicerad i Svenska Dagbladet den 15/9 2014.