För producenter

Reglerna i kollektivavtalen om upphovsrättsliga ersättningar innebär att du som producent slipper förhandla om dessa ersättningar i varje enskilt fall.

Rättighetsbolagets service innebär dessutom att du inte behöver bekymra dig om fördelning och utbetalning av ersättningar till enskilda anställda/uppdragstagare. Det räcker med att redovisa ersättningarna och betala in dem, så sköter Rättighetsbolaget resten.

Så redovisar du

Är du producent och har kollektivavtal med Scen & Film ska du redovisa enligt följande:

Omfattas produktionen av ett av försöksavtalen ska den initiala redovisningen vara oss tillhanda i samband med premiären. För produktioner som omfattas av kollektivavtalet ska den initiala redovisningen skickas in senast 6 månader efter premiären. Den löpande redovisningen ska sedan göras två gånger per år, den 28 februari och den 30 september.

Till höger hittar du alla blanketter samt information om vilka blanketter som ska användas och hur de öppnas. Blanketterna ska skickas in i samma filformat som de finns här på hemsidan (d.v.s Excel-filer ska skickas in som Excel-filer, PDF-filer som PDF-filer o.s.v.).

OBS! Sedan den 1:a juli 2021 tar vi inte längre emot gamla versioner av bilagorna 4, 5 och 9 (PDF-filerna).

Skicka in blanketterna

E-posta gärna blanketterna till rattighetsbolaget@scenochfilm.se

Om du väljer att posta blanketterna är adressen:
Rättighetsbolaget, Box 12710, 112 94 Stockholm.

Om redovisning inte lämnas in kan Scen & Film/Rättighetsbolaget vidta åtgärder. I enlighet med reglerna i avtalet kan förbundet till exempel begära granskning av produktionsbolagets räkenskaper.