Nya avtal om korttidsarbete

Som en del i regeringens insatser i samband med Corona-viruset presenterades förra veckan ett förslag om korttidsarbete,  som innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Teaterförbundet för scen och film har tecknat särskilda avtal om korttidsarbete med Svensk Scenkonst, Mediaföretagen och KFO.

Förslaget om korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.  Tillväxtverket kommer att administrera stödet och har tillförts 20 miljoner kronor.

Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder.

När kan man använda sig av de nya reglerna för korttidsarbete?

Vissa offentliga verksamheter omfattas inte av reglerna om korttidsarbete. Det gäller till exempel offentliga myndigheter eller organisationer där det offentliga har ett direkt eller indirekt inflytande. Det gör att flera av scenkonstinstitutionerna inte kan använda sig av möjligheten.

I regelverket finns även bestämmelser om att endast personer som varit anställda i tre månader kan omfattas av insatsen. Som egenföretagare måste du ha minst en anställd för att kunna ta del av insatsen. Det gör att det finns begränsade möjligheter att använda sig av kortidspermittering inom Teaterförbundets område.

Inom vissa delar av Teaterförbundet område kan dock finnas vissa möjligheter, och förbundet har i likhet med andra delar av arbetsmarknaden tecknat särskilda avtal om korttidsarbete.

Det gäller avtal med Svensk Scenkonst för privatteater, institutionsteatrar (där så är möjligt) och fria grupper, samt avtal med Mediaföretagen och KFO för biografanställda.