Restriktionerna lättas ytterligare 1 juli

Den 1  juli lättas restriktionerna och deltagarantalet höjs för till exempel kultur och idrottsevenemang.

Deltagarantalet för publikantalen är då
– 50 deltagare inomhus, med anvisad plats 300 deltagare
– 600 utomhus, med anvisad plats 3000 deltagare.

Kan lokaler eller arenor delas upp i olika sektioner kan fler personer tas in – om sektionerna kan hållas i sär och deltagarna inte kommer i kontakt med varandra under eller i anslutning till arrangemanget. De deltagartak som finns gäller då för varje sektion.

Detta under förutsättning att arrangemangen kan ske smittsäkert, och att de allmänna råden om att hålla avstånd och inte umgås under längre tid i trånga lokaler följs.

En detaljerad information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.