Scen & Film på Folk och Kultur

8-11 februari hålls det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna, som äger rum för sjätte gången. Scen & Film kommer att vara på plats för att medverka och arrangera ett antal seminarier och diskussioner på olika teman som rör våra medlemmars yrkesliv och arbetsvillkor.

Hur ser kulturens beredskap ut för nästa kris?
Torsdag 9 februari 2023, kl 9.00 – 10.00
Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
(Arrangör: SVT)
Simon Norrthon, Scen& Films förbundsordförande, medverkar i ett seminarium om kultursektorn som en del i samhällets krisberedskap.
https://folkochkultur.se/program/punkt/536

Upphovsrätten – därför är den så bra och så viktig
Torsdag 9 februari 2023, kl 9.15 – 10.00
Plats: Torget, Munktell Science Park
(Arrangör: Scen & Film)
Christine Strindberg, Scen & Films förhandlingschef, föreläser om upphovsrättens stora och växande betydelse för konstnärer.
https://folkochkultur.se/program/punkt/562

Scenkonstens framtida ledare
Fredag 10 februari 2023, kl 12.45 – 13.45
(Arrangör: Trygghetsrådet TRS/ SOKstiftelsen, Scen & Film, Svensk Scenkonst)
Plats: Danssalen, Scenkonst Sörmland
Simon Norrthon, Scen & Films förbundsordförande, medverkar i ett seminarium om det program för blivande ledare inom scenkonsten som Trygghetsrådet TRS driver, på uppdrag av Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film.
https://folkochkultur.se/program/punkt/592

Scenkonsten – steget före inom kompetensutveckling och karriärväxling
Fredag 10 februari 2023, kl 14.00 – 15.00
(Arrangör: Trygghetsrådet TRS/ SOKstiftelsen, Scen & Film, Svensk Scenkonst)
Plats: Danssalen, Scenkonst Sörmland
Camilla Brown, Scen & Films förbundsdirektör, medverkar i ett seminarium om kompetensutveckling, karriärväxling och det nya omställningsavtalet.
https://folkochkultur.se/program/punkt/591