SD:s politik är förödande för ett levande kulturliv

Inför valet har Teaterförbundet för scen och film tagit del av de olika partiernas kulturpolitik och syn på kulturens roll i samhället, på lokal, regional och nationell nivå. Vi kan konstatera att Sverigedemokraternas syn på konsten utgör ett stort hot mot yttrandefriheten, ett levande kulturliv och ett demokratiskt samhälle.

Det finns en lång rad exempel på hur Sverigedemokraterna föreslår kraftigt minskade kulturbudgetar med bland annat sänkta anslag till filmen, nedläggning av konserthus och teatrar, samt minskade resurser till det fria kulturlivet och kulturskolan. Konsekvenserna av Sverigedemokraternas kulturpolitiska förslag och ekonomiska prioriteringar är förödande för ett levande kulturliv.

Konsten och kulturen är inget särintresse, utan en förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. En offentligt finansierad kultur är därför nödvändig. Alla partier hävdar att konsten ska vara fri och att politiken ska hålla armlängds avstånd till kulturinstitutioner och konstnärers skapande. Men Sverigedemokraterna är tydliga med sina avsikter att styra över vilka kulturyttringar som ska få utrymme och finansiering, och vilka som ska tystas. Därför innebär ett ökat inflytande från Sverigedemokraterna också ett hot mot det öppna samhället.

Den 9 september är det val i Sverige. Det är då vi nyttjar vår rättighet att påverka vilken riktning politiken och samhällsbygget ska ta. Teaterförbundet för scen och film kommer alltid att arbeta för ett kulturliv präglat av mångfald och konstnärlig frihet, samt möjligheten att ta del av konst och kultur oavsett var i landet du bor och verkar.

Simon Norrthon
Ordförande
Teaterförbundet för scen och film