Sök stipendium till Folk och Kultur

Scen & Film delar ut 15 stipendier à 2000 kr för deltagande i det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna, som äger rum 8-11 februari 2023.

Under Folk och Kultur kan du ta del av samtal, debatter och seminarier på en mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.

Stipendiet kan sökas av dig som är medlem i Scen & Film, och som inte kan finansiera ditt deltagande på annat vis.
Stipendierna lottas ut.

Ansök om stipendiet senast den 9 januari 2023 genom att logga in under Mina Sidor på www.scenochfilm.se/mina-sidor.

Stipendiet ska redovisas kortfattat.

Du kan få besked om du får stipendiet innan du anmäler dig till Folk och Kultur, men stipendiet betalas ut först efter att du har anmält dig, och har skickat en kopia på anmälan och på inbetalningen till oss. Observera att Fria kulturutövare/frilansare/enskilda näringsidkare har ett rabatterat pris.