Sydafrikas skådespelare saknar lagstiftning

I Sydafrika är det rena Vilda västern för många som jobbar inom scen och film. Det berättade ordförande Jack Devnarain och generalsekreterare Carlynn de Waal-Smit från det sydafrikanska skådespelarförbundet, SAGA, vid sitt besök i Sverige.

Med hjälp av ett internationellt samarbete med bland andra Teaterförbundet, arbetar de för att förbättra villkoren för sina medlemmar. Förutom Sverige besöker SAGA även teaterförbund och upphovsrättsorganisationer i Storbritannien och Danmark, för att få insikt i hur de arbetar med upphovsrättsfrågor.

– För oss är det värdefullt att få kunskap och inspiration för att kunna bygga upp en tryggare tillvaro för skådespelare i Sydafrika. Genom den tillit och det starka stöd vi får från andra länder är vi nu en bit på väg, sa Jack Devnarain vid ett frukostsamtal på Teaterförbundet i Stockholm.

SAGA bildades för bara nio år sen. Idag har SAGA cirka 500 medlemmar, men målet är att en dag kunna vara minst 5000 eller fler.

– Än så länge är den största utmaningen att definiera skådespelare som yrkesgrupp. Arbetsvillkoren skiljer sig så mycket åt för våra medlemmar. Dessutom saknas både regler och lagstiftning som går att tillämpa. Men där börjar vi se en förändring. Numera kan vi lyfta fram frågor om arbetsförhållanden, sociala rättigheter och ersättningar, sa Jack Devnarain.

– Här i Sverige finns en enad röst för verksamma inom scen och film. I Sydafrika har vi startat från en väldigt svag position, vilket gör att vi i framtiden bara kan vinna. Vi ska skapa en facklig kultur och få bort den apati som många skådespelare visar kring arbetsvillkor, sa Carlynn de Waal-Smit.

Med viss vördnad konstaterade de att Teaterförbundet för scen och film snart firar 125 år. Men även att alla som jobbar för ett rättvist arbetsliv inte kan luta sig tillbaka och vara nöjda. Nya frågor och utmaningar dyker upp hela tiden. Det kommer under lång tid att prägla tillvaron för de personer som idag jobbar ideellt i SAGA.

– Men en dag kommer vår organisation också kunna fira 125 år. Då ska vi ha bevisat att förändring är möjligt – och att samarbete över landsgränser kan ge överväldigande resultat, sa Jack Devnarain.


Samarbetet genomförs med stöd av den fackliga samarbetsorganisationen Union to Union.