Etikett: Medlemskap & organisation

Yrkesavdelning

2016-01-29 Alla medlemmar i Scen & Film hör till en yrkesavdelning. Yrkesavdelningen är därmed ”basen” i medlemskapet. Yrkesavdelningarna arbetar med övergripande frågor som rör yrket. Yrkesavdelningarna ...

Arbetsmiljö

2016-01-29 Arbetsmiljö innefattar både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala (trivsel, arbetsklimat, stress, mobbing, konflikter och påverkansmöjligheter är exempel på psykosociala arbetsmiljöfaktorer). ...