Teaterförbundets guldmedalj till Anneli Alhanko och Per Arthur Segerström

De framstående dansarna Per Arthur Segerström och Anneli Alhanko tilldelas Teaterförbundets guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning”.

Såväl Alhanko som Segerström arbetade under många år på Kungliga baletten, och var de första som utsågs till hovdansare år 1990.

– Det är med stor glädje och stolthet jag tar emot Teaterförbundets guldmedalj, säger Per Arthur Segerström.

Utöver sina framgångsrika dansarkarriärer har både Alhanko och Segerström alltid haft ett starkt engagemang för dansarnas villkor. Per Arthur Segerström var under flera år ordförande för Balettklubben på Kungliga Operan.

En fråga som varit aktuell under lång tid är vad som händer med de dansare som redan gått i pension, och som riskerar att få en mycket låg pension den dag de fyller 65 år. Det har med en statlig reglering att göra, som inte anpassades när ATP-systemet avskaffades.

– Det här är något som många av våra före detta kollegor kommer att drabbas av, och en fråga som måste lösas snarast, säger Anneli Alhanko.

Guldmedaljerna delades ut under Teaterförbundets riksstämma ute på Djurönäset.