Teaterförbundet på Folk och kultur

Den 6 – 9 februari äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum i Eskilstuna – en mötesplats för kultursamtal inom alla politikerområden, som vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. Teaterförbundet för scen och film deltar i flera seminarier under dagarna!

6 februari 13.00-14.00: Skapa rum för framtidens scenkonst
Lokal: Hampus, Munktellarenan

Vad händer när all scenkonst produceras på nästan samma sätt?
Är åtta veckor verkligen receptet för alla föreställningar eller leder likadana produktionsmodeller till likadana föreställningar?
Vi bjuder genom det här samtalet in till att visionera om alternativa modeller för att göra scenkonst och inspirera till hur det också skulle kunna vara.

Under samtalet berättar en panel om sina idéer, behov och erfarenheter av att bygga samarbeten som gynnar både det konstnärliga arbetet och kunskapsproduktionen i scenkonstfältet. Detta med bas i frågor som: Vad kan vi lära oss av andra länder? Hur kan residens och samproduktion användas? Hur kan en institution se ut? Hur kan vi utveckla konstnärskap bortom en kortsiktig projektmodell?

Medverkande:
Ebba Petrén är regissör i scenkonstkollektivet Nyxxx baserat i Köpenhamn, Malmö och Stockholm.
Nasim Aghili är regissör och konstnär drivande i konstgruppen Fuls arbete som ofta arbetar internationellt och interdisciplinärt.
Johan Forsman är konstnärlig ledare på SKOGEN i Göteborg, en plats som knyter konstnärer till sig för längre perioder och ifrågasätter dagens vanliga produktionsmodeller.
Olof Runsten är regissör verksam främst i Norden och Tyskland och är en del av gruppen Sticky Drama.
Niclas Turesson är regissör och ordförande i Svenska Regissörsföreningen samt modererar samtalet.

Arrangör: Svenska Regissörsföreningen


6 februari kl 16.00: Efter Metoo – Arbetsplatser utan trakasserier?
Lokal: Auditorium, Munktellmuseet

Drygt ett år har gått sedan det första svenska uppropet mot sexuella trakasserier. Många vittnade om en tystnadskultur inom scenkonsten som möjliggjorde ett oacceptabelt beteende. Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst bedriver ett gemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön på institutionsteatrarna. Vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har arbetsplatser där sexuella trakasserier aldrig förekommer.

Hur arbetar teatrarna för att få arbetsplatser fria från sexuella trakasserier och vad har hänt? Välkomna att lyssna till ett samtal mellan Riksteatern och Göteborgsoperan om det senaste årets arbete att motverka sexuella trakasserier.

Medverkande:
Simon Norrthon, ordförande i Tetaerförbundet för scen och film
Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.
GöteborgsOperan: Vivi Fonsmark, HR-chef, Anna-Karin Simlund, vice ordförande i Symf,
Riksteatern: Anette Majoros, HR-chef, Charly Wassberg Boros, förtroendevald i Teaterförbundets lokalavdelning.

Samtalet leds av Sherlot Jonsson, projektledare i det partsgemensamma arbetet som Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film bedriver.

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst


7 februari, kl 11.30 Utmanad och utarmad – hur slår kulturpolitiken mot landsbygden
Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

Klyftan mellan stad och landsbygd växer – den snabba urbaniseringen sätter käppar i hjulet för en av kulturpolitikens viktigaste principer: tillgängligheten och tillgången till kultur och konst med både bredd och spets. Hur illa är det för kulturlivet utanför storstäderna? Hur rimmar utvecklingen med de nationella kulturpolitiska målen? Vad kan kulturpolitiken göra för att bromsa det som sker? Finns det positiva exempel som visar på en motkraft?

I seminariet diskuteras de här frågorna av Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet som bl.a. studerat hur man kan använda kulturella och kreativa näringar för att utveckla platser; Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet; Gunhild Stensmyr, initiativtagare till Konsthall Tornedalen, Bo Olsson, musiker, tidigare ordförande i Symf och medlem i Landstinget i Dalarnas kulturskaparsamråd och Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid samt ordförande för kommunfullmäktige, Umeå kommun.
Inledare och samtalsledare: Mats Söderlund, författare – har bl.a. skrivit Ättlingarna och Årorna i flocktjärn – poet, debattör och tidigare ordförande i KLYS.

Arrangeras av Koalition för kulturdebatt


7 februari, kl 13.00 Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt?
Lokal: Lokomotivet

Bakom kulisserna: Vem möjliggör att hela Sverige får ta del av en professionell scenkonst? Under seminariet diskuterar vi hur strukturerna ser ut och hur de borde utvecklas.

Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film står bakom ”Upprop för den fria scenkonsten”, vars mål är att förbättra villkoren och förutsättningarna för den fria scenkonsten.

Medverkande:
Christer Nylander (L), ordförande i Kulturutskottet
Vasiliki Tsouplaki (V), ledamot i Kulturutskottet
Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare/koreograf, Embla dans & teater
Maria Gage, teaterkonsulent, Västmanlands Teater
Anders Lindberg, kulturarrangör, Tärna Bygdegårdsförening

Samtalsledare är Lis  Hellström Sveningson


8 februari, kl 10.00 En nödvändig kulturinjektion för Europa? EU:s nya upphovsrättslagstiftning
Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet

Den svenska upphovsrätten styrs alltmer från EU och nu pågår slutförhandlingarna om EUs omdebatterade upphovsrättslagstiftning, the Digital Single Market Directive (eller det s k DSM-direktivet). Direktivet kommer att få avgörande betydelse för konstens och kulturskaparnas villkor på nätet i framtiden. Seminariet syftar till att lyfta centrala delar av direktivet och beskriva dess konsekvenser utifrån en politisk, konstnärlig och yttrandefrihetsrättslig kontext, inte minst mot bakgrund av en kommande ny svensk regering och ett stundande EU-parlamentsval i maj.

Vid seminariet kommer vi att få höra kulturskapare från olika konstområden berätta om vad upphovsrätten innebär för deras konstnärliga frihet och försörjning. Vi kommer också att låta EU-parlamentariker, riksdagsledamöter och regeringsföreträdare få presentera sin syn på kulturen på nätet, upphovsrättens framtid och hur DSM-direktivet bör genomföras i svensk rätt.

Moderator:
Anders Rydell, författare och journalist, bl.a. författare till Piraterna – De svenska fildelarna som plundrade Hollywood
Deltagare:
Harald Hamrell regissör, bl.a. Vår tid är nu, Beck, Äkta människor och Fröken Frimans krig,
Katarina Henryson sångerska och tidigare medlem i The Real Group, Simon Norrthon skådespelare och ordförande i Teaterförbundet för scen och film,
Paulina Holmgren fotograf och ordförande i Svenska Fotografers Förbund,
Alfons Karabuda ordförande SKAP.


8 februari,kl 11.30: Dansare – oavsett villkor?
Lokal: Rossvik, Munktellarenan

Teaterförbundets Dansavdelning arrangerar ett seminarium/samtal där verksamma danskonstnärer ger svar och kommenterar utredningen ”Konstnär – oavsett villkor”.

Hur påverkar rådande villkor verksamma aktörer? Hur ser vardagen och verkligheten ut? Vad behöver förändras för att främja dansen? Vilka konkreta åtgärder skulle underlätta? Hur bråttom är det?
Dansavdelningen lyfter fram aktörer från den fria dansscenen, vars situation är som mest prekär, och vars röst ofta försvinner i stora sammanhang. Folk och Kultur är ett särskilt betydelsefullt tillfälle för dessa röster att höras, och få chans att sprida viktig kunskap från fältet.

Seminariet är en handuträckning att vara med i samtalet om dansens framtid och fortlevnad. Vi behöver prata mer om villkoren för danskonstnärernas verksamheter, och om dansens betydelse och omätbara värde. Hur kan Dans fortsätta vara en vital konstform, och samtidigt en konstform med själiga villkor och värdiga arbetsförhållanden?