Unionens a-kassa sänker avgiften

Förra året höjde Unionens a-kassa sin medlemsavgift som en följd av tillfälliga regellättnader och höjda ersättningsnivåer som regeringen hade beslutat om med anledning av pandemin. Nu har förutsättningarna förändrats och därför sänker de sin avgift till 140 kr i månaden.

Unionens a-kassa har under året stärkt sitt kapital och utvecklat organisationen för att möta nuvarande och kommande utmaningar. Dessa satsningar har gett resultat och därför sänker de sin medlemsavgift till 140 kr vilket är en sänkning med 30 kr.

Den nya avgiften börjar gälla 1 juli.