Upphovspersoner måste få ersättning

Idag kan film och musik ses eller höras via olika streaming-tjänster. En rad olika bolag tjänar pengar på detta, men i många europeiska länder ersätts inte upphovspersonerna när deras verk används online.

Enligt ett EU-direktiv har alla upphovspersoner (skådespelare, regissörer, dansare, sångare och musiker) rätt att förfoga och bestämma över sina verk och när de får användas.
I praktiken har denna rättighet inte fungerat som den ska. Därför arbetar organisationer som AEPO-ARTIS, EuroFIA, FERA, FIM och IAO för att upphovspersonerna ska få betalt när deras verk används, genom kampanjen Fair Internet.

Ersättningen bör komma från de bolag som tillgängliggör verken för publiken, och betalas ut genom de upphovsrättsorganisationer som samlar in medel, däribland Teaterförbundets Rättighetsbolag.

Teaterförbundet deltar i kampanjen via AEPO-ARTIS, EuroFIA och FERA (filmregissörer), där förbundet är medlem.

Här kan du se en film som beskriver situationen: