Valberedningens förslag till riksstämman

I veckan blev valberedningens första förslag till ny förbundsstyrelse för Teaterförbundet klart.

Det ska nu skickas på remiss till förbundets yrkesavdelningar, lokalavdelningar och regionråd, som senast den 31 mars kan återkomma med förslag på förändringar. Därefter kommer valberedningen att lämna sitt slutliga förslag. Valen kommer att ske vid riksstämman den 14-16 juni.

Det har också kommit in 22 motioner  till riksstämman. Du kan läsa mer om valberedningsens preliminära förslag till förbundsstyrelse och se listan över inkomna motioner på info-sidan för Riksstämman.